Uitleg over het energielabel van een woning

Er zijn verschillende energielabelen voor woningen, die we kennen onder de naam GASB-label, EnergieCoördinatielabel (ECL), A-Label en C-Label. In dit artikel leggen we uit wat deze labels zijn, welke criteria er voor worden gehanteerd en wat de consequenties hiervan kunnen zijn.

Wat is het energielabel van een woning?

Het energielabel is een gegevensblad dat het energetische karakter van woningen beschrijft. Er zijn vier categorieën: A+, A, B+ en B. De categorie A+ betekent dat de woning zeer milieuvriendelijk is ingericht met gebruik van duurzaam materiaal en installaties. Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van een hoogrendementeigenaar, zoals een biomassa- of een aardgasboiler. De categorie A betekent dat de woning goed in orde is en de energierekening vergelijkbaar metwoningsgroepen met een lagere energierekening. Dit houdt ook in dat er niet veel verbeterpunten nodig zijn om de categorie A te behalen. De categorie B+ betekent dat de woning goed in orde is, maar er kan worden gestart met verbouwing of aanpassingen die tot meer milieuverbetering leiden dan voorheen. Informatie over de investeringen die nodig zijn om deze aanpassingen uit te voeren vindt u op het energielabel

Wat zijn de verschillende energielabelen?

Een woning kan op drie energielabelen worden aangesloten. Deels elektrisch (energieklasse A), deels verwarmingsgebruik (energieklasse B) en deels klimaatgerichte economische efficiëntie (energieklasse C).

De energielabels zijn een instrument om consumenten te helpen bepalen of ze gebruik moeten maken van elektrische apparaten of warmte. De energielabel bepaalt in hoeverre het gebouw uitstoot van CO2 naar schatting vermindert.

Welke betekenis heeft het energielabel voor uw woning?

De energielabel is een indicatie van de energierekening die uw woning mag hebben. Hiermee kunt u zien hoe duur de energie die in uw woning wordt verbruikt. Er zijn drie categorieën woningen: A (laag), B (middel) en C (hoog).

Wonen in een C-woning kan volgens sommigen tegenwoordig niet meer betaalbaar zijn. De categorie C is voor huishoudens met een hogere inkomsten dan de gemiddelde inkomsten in Nederland, waardoor ook meer huizen in dit gebied worden gebouwd.

Hoe berekenen we het energielabel van onze woning?

Wanneer u een nieuwe woning koopt, wordt positief geconstateerd door de overheid. Dit betekent dat uw woning minimaal voldoet aan de Europese norm EN 13418-2:2005 “Energieverklaring woningen”. Hierin staat hoeveel verlichting per kwh nodig is om inwoners van 50 m 2 in te luchten. Bij een verbouwing of aanpassing van een woning dient ook gekozen te worden voor het juiste energielabel. Welk label moet er worden gegeven aan uw woning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *